Privacybeleid


Artikel 1.  Definities
1.1.  In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
  a.  Topdeals4Travel: de gebruiker van dit privacy statement: Gate4Travel BV handelend onder de naam “Topdeals4Travel”, gevestigd aan de Daniël Ruynemanstraat 13 te Deventer, Nederland, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62716913;
  b.  gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de website en/of van de diensten van Topdeals4Travel;
  c.  website: de website www.topdeals4travel.com die door Topdeals4Travel wordt beheerd.

Artikel 2.  Gegevens
2.1.  Voor Topdeals4Travel is een zorgvuldige omgang met gegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van gegevens handelt Topdeals4Travel volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2.  Maakt de gebruiker via een extern account (Facebook, Twitter, Outlook of Google) gebruik van de website, dan verwerkt Topdeals4Travel de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en profielfoto.
2.3.  Maakt de gebruiker een account aan via het registratieformulier op de website, dan verwerkt Topdeals4Travel de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum en geslacht. Via de profielpagina kan de gebruiker zijn eigen profielfoto uploaden.

Artikel 3.  Doeleinden van de verwerking
3.1.  Topdeals4Travel verzamelt en verwerkt de gegevens voor de volgende doeleinden:
  a.  het leveren van haar dienstverlening;
  b.  het verbeteren van content op de website en van het reisaanbod en om de belevenis van de website te verbeteren;
  c.  om de gebruiker op de hoogte te houden van nieuws over Topdeals4Travel en de diensten die zij levert indien de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Topdeals4Travel.

Artikel 4.  Afmelden voor nieuwsbrieven
4.1.  Nieuwsbrieven worden via de e-mail naar de gebruiker gestuurd. De gebruiker kan zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrieven.
4.2.  De gebruiker kan zich afmelden voor de nieuwsbrief op de nieuwsbrief pagina van de website door zijn e-mailadres in te vullen.
4.3.  In elke nieuwsbrief welke naar de gebruiker wordt gestuurd, wordt de gebruiker gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.
4.4.  Indien de gebruiker zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrieven, dan zal Topdeals4Travel zo spoedig mogelijk het e-mailadres van de gebruiker uit haar mailinglijst verwijderen.

Artikel 5.  Verstrekken van gegevens aan derden
5.1.  Topdeals4Travel zal de gegevens van de gebruiker niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 5.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.
5.2.  Het is Topdeals4Travel toegestaan de gegevens van de gebruiker aan een derde te verstrekken:
  a.  indien de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
  b.  in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
  c.  ter bescherming van de rechten of het eigendom van Topdeals4Travel;
  d.  ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
  e.  bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
  f.  het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of voor het in behandeling nemen van de offerteaanvraag van de gebruiker.

Artikel 6.  Corrigeren van gegevens
6.1.  Op verzoek verleent Topdeals4Travel aan de gebruiker toegang tot alle informatie die Topdeals4Travel van hem bijhoudt. Verder biedt Topdeals4Travel de gebruiker de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Topdeals4Travel van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de gegevens van de gebruiker, kan de gebruiker contact opnemen met Topdeals4Travel.

Artikel 7.  Cookies
7.1.  Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de gebruiker. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens van de gebruiker.
7.2.  Topdeals4Travel gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:
  a.  zodat de gebruiker via de website kan inloggen op zijn account;
  b.  om de gebruiker bij een vervolgbezoek op de website te herkennen;
  c.  om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de website.
7.3.  Sessie cookies helpen de gebruiker bij het gebruik van de website. De gebruiker hoeft bijvoorbeeld niet elke keer bij terugkomst op de website zijn inloggegevens in te vullen.
7.4.  Met behulp van analytische cookies van Google verzamelt en analyseert Topdeals4Travel informatie die verbonden is aan de wijze van het gebruik van de website door gebruikers. Deze dienst van Google heet Google Analytics.
7.5.  Sessie cookies en cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website worden zonder toestemming van de gebruiker geplaatst. Analytische cookies worden enkel zonder toestemming van de gebruiker geplaatst indien deze cookies geen of slechts een geringe inbreuk maken op de privacy van de gebruiker.

Artikel 8.  Privacy beleid van derden
8.1.  Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Topdeals4Travel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de gebruiker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.

Artikel 9.  Wijzigingen
9.1.  Topdeals4Travel behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden op de website gepubliceerd. Topdeals4Travel raadt de gebruiker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

Wil je niets missen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste aanbiedingen.

Wil je ons volgen?