Polityka prywatności


Artykuł 1.  Definicje
1.1.  W niniejszej Polityce Prywatności mają zastosowanie następujące terminy:
  a.  Topdeals4Travel: Użytkownik niniejszej Polityki Prywatności: Gate4Travel BV spółka działająca pod nazwą "Topdeals4Travel", z siedzibą w Deventer, Holandia, Daniël Ruynemanstraat 13, wpisana do rejestru Izby Handlowej pod numerem "KvK" 62716913;
  b.  Użytkownik: osoba fizyczna korzystająca z Witryny i/lub usług Topdeals4Travel;
  c.  Witryna: strona internetowa www.topdeals4travel.com obsługiwana przez Topdeals4Travel.

Artykuł 2.  Dane
2.1.  Rzetelne korzystanie z danych jest niezwykle istotne dla Topdeals4Travel. Podczas przetwarzania danych Topdeals4Travel będzie przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i regulacji.
2.2.  W przypadku, gdy Użytkownik będzie korzystać z Witryny za pośrednictwem konta zewnętrznego (Facebook, Twitter, Outlook lub Google) Topdeals4Travel będzie przetwarzać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, płeć i zdjęcie profilowe.
2.3.  Jeśli Użytkownik utworzy konto z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego znajdującego się na Witrynie, Topdeals4Travel będzie przetwarzać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia i płeć. Użytkownik może wczytać swoje zdjęcie na stronę profilową.

Artykuł 3.  Cele przetwarzania danych
3.1.  Topdeals4Travel gromadzi i przetwarza dane w celu:
  a.  świadczenia usług;
  b.  doskonalenia treści Witryny i oferty oraz usprawnienia korzystania z Witryny;
  c.  informowania Użytkownika o aktualnościach i usługach świadczonych przez Topdeals4Travel, o ile Użytkownik zapisał się do newslettera Topdeals4Travel.

Artykuł 4.  Rezygnacja z newslettera
4.1.  Newslettery są wysyłane do Użytkownika drogą elektroniczną. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z newslettera.
4.2.  Użytkownik może zrezygnować z newslettera w sekcji Newsletter Witryny poprzez wpisanie swojego adresu mailowego.
4.3.  Informacja o możliwości rezygnacji z newslettera będzie zamieszczona w każdym newsletterze wysyłanym do Użytkownika.
4.4.  W przypadku, gdy Użytkownik zrezygnuje z newslettera, Topdeals4Travel niezwłocznie usunie adres e-mail Użytkownika ze swojej listy mailingowej.

Artykuł 5.  Przekazywanie danych osobom trzecim
5.1.  Topdeals4Travel nie przekaże danych Użytkownika osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w pkt 5.2.
5.2.  Topdeals4Travel może przekazywać dane Użytkownika osobom trzecim:
  a.  w przypadku, gdy Użytkownik wyraźnie na to zezwolił;
  b.  na mocy prawa lub w ramach procedury prawnej;
  c.  w celu ochrony praw lub własności Topdeals4Travel;
  d.  w celu przeciwdziałania przestępstwu lub ochrony bezpieczeństwa narodowego;
  e.  w przypadku podejrzenia oszustwa lub innych nielegalnych działań;
  f.  jeśli jest to konieczne dla wykonania umowy lub realizacji żądania Użytkownika w sprawie przedstawienia oferty.

Artykuł 6.  Korekta danych
6.1.  Na żądanie Użytkownika Topdeals4Travel udostępni mu wszystkie informacje na jego temat przechowywane przez Topdeals4Travel. Ponadto Topdeals4Travel oferuje Użytkownikowi możliwość korekty lub usunięcia wszelkich błędnych informacji na jego temat będących w posiadaniu Topdeals4Travel. Użytkownik może skontaktować się z Topdeals4Travel w celu sprawdzenia danych, o których mowa powyżej oraz zmiany lub usunięcia swoich danych.

Artykuł 7.  Pliki cookie
7.1.  Pliki cookie to niewielkie, proste pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym lub w pamięci komputera Użytkownika. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych Użytkownika.
7.2.  Topdeals4Travel korzysta z plików cookie w celu:
  a.  umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do swojego konta na Witrynie;
  b.  rozpoznania Użytkownika podczas jego kolejnych wizyt na Witrynie;
  c.  gromadzenia informacji o jakości i efektywności Witryny.
7.3.  Zapisywanie plików cookie ułatwia Użytkownikowi korzystanie z Witryny. Na przykład, Użytkownik nie musi ponownie wprowadzać danych logowania podczas każdej kolejnej wizyty na Witrynie.
7.4.  Topdeals4Travel korzysta z analitycznych plików cookie firmy Google w celu gromadzenia i analizy informacji dotyczących sposobu korzystania z Witryny przez osoby odwiedzające. Usługa Google nosi nazwę Google Analytics.
7.5.  Pliki cookie sesji oraz pliki cookie niezbędne do funkcjonowania Witryny są zamieszczane bez zgody Użytkownika. Analityczne pliki cookie są zamieszczane bez zgody Użytkownika, tylko jeśli te pliki nie naruszają lub w nieznacznym stopniu naruszają prywatność Użytkownika.

Artykuł 8.  Polityka prywatności osób trzecich
8.1.  Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do witryn osób trzecich, które są powiązane z Witryną za pośrednictwem linków. Topdeals4Travel nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki ww. witryny korzystają z danych osobowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat sposobu, w jaki ww. osoby trzecie wykorzystują dane osobowe Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności danej witryny.

Artykuł 9.  Zmiany
9.1.  Topdeals4Travel zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej Polityki Prywatności będą publikowane na Witrynie. Topdeals4Travel zaleca Użytkownikowi regularne sprawdzanie treści niniejszej Polityki Prywatności.

Nie chcesz nic przegapić?

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi wakacyjnymi ofertami.

Śledź nas!